Teori

Foregår i vore teorilokaler på Frederikssundsvej 114 A 2700 København.

Teoriundervisningen består af 13 lektioner. Disse er fordelt over 7 aftener.

Der indgår obligatorisk holdundervisning 2 gange, hvor I alle er på samme niveau. Her behandler vi den mest komplicerede del af teori-stoffet og vi diskuterer hvad der er de rette holdninger og den rette adfærd i trafikken for at styrke trafiksikkerheden.

De øvrige gange arbejder du selv med computeren i dit eget tempo.

Det er et lovkrav at alle lektioner både teoretiske og praktiske lektioner skal tages i numerisk rækkefølge.

Ved at benytte det nyeste interaktive undervisningssystem på fra nettet med billeder og videoklip fra forskellige trafiksituationer opnår du en hurtig og effektiv læring, hvilket giver dig en stor sikkerhed for at bestå teoriprøven første gang.

Undervisningen foregår i et afslappet miljø, og du har mulighed for at få besvaret alle dine spørgsmål af teoriinstruktøren.

Du har ubegrænset adgang til al teoriundervisningen i 4 måneder fra Trafikskolens PC’ere. Det kan du benytte til at repetere enkelte lektioner, som du måske ikke har fået helt styr på.

Selve undervisningen er bygget op på den måde, at når du har haft undervisning i teori, så skal din teoretiske viden prøves af i praksis i vogntoget. Har du f.eks. lært om højresving i teoriundervisningen, skal du vise kørelæreren i vogntoget, at du kan udføre denne manøvre korrekt.

 

Teoriprøven

Teoriprøven afholdes af Færdselsstyrelsen   og består af 15 lysbilleder med 2 til 4 ja/nej spørgsmål. I teoriprøven må du max. have fejl i 3 billeder.

Da der kan være ventetid til teoriprøve hos Færdselsstyrelsen er det vigtigt at du hurtigt får din lægeattest med billede klar til at vi kan booke din teoriprøve, så det passer med at du er færdig med teoriforløbet.

Aftal med din kørelærer hvornår du skal have lægeattesten klar.

 

Manøvrebane
Til lastbil med påhængskøretøj er der ikke krav om at du skal starte på en manøvrebane, men du kommer til at udføre nogle lignende øvelser i de første kørelektioner.

 

Kørsel på vej

Efter de indledende teorilektioner vil undervisningen forme sig således at du skal køre på vej efter hver gang du har været til teori.

Din kørelærer vil sørge for, at du hele tiden bliver ført sikkert gennem undervisnings-forløbet. På denne måde kan du være sikker på, at der bliver taget hensyn til dine evner og behov.

Både i teori og praksis vil du altid komme til at gå fra lette øvelser til gradvist sværere. Den praktiske undervisning aftaler du fra gang til gang med din kørelærer.

 

Køreteknisk Anlæg
Køreteknisk kursus skal gennemføres, så tæt på den praktiske prøve som muligt, for at sikre at du har nået et niveau, som gør at du uden problemer kan betjene vogntoget under øvelserne.

Under hele kurset, som tager ca. 3½ timer, vil du køre alene i vogntoget, og du vil blive vejledt af en kørelærer over radioen. Herved sikres du en god og lærerig oplevelse.

Det køretekniske kursus indeholder nogle forskellige bremse- og undvigemanøvrer samt opretning efter udskridning, på både ru og glat bane.
Køreprøven
Den praktiske køreprøve er opdelt i to.:

  • Kontrolprøven, hvor du vil blive bedt om at kontrollere tekniske detaljer ved vogntoget f.eks. dækmønster eller støddæmpere.
  • Endvidere skal du demonstrere til- og frakobling af påhængsvognen.
  • Kørsel i trafikken i minimum 45 minutter, hvor din kørsel vil blive bedømt af den køreprøvesagkyndige, der fortæller der hvad vej du skal. Under køreprøven skal du bl.a. bakke om et hjørne.

Umiddelbart efter prøvens afslutning fortæller den køreprøvesagkyndige dig om du har bestået eller ikke bestået køreprøven.

Efter bestået køreprøve udsteder den køreprøvesagkyndige dig et midlertidigt kørekort. Med dette kørekort har du nu ret til at køre vogntog i Danmark.

Efter 3 – 4 ugers forløb får du tilsendt det rigtige kørekort, som giver dig ret til at køre vogntog i de fleste lande uden yderligere formaliteter.

0/5 (0 Reviews)