Undervisningsforløb - lastbil-kørekort

Teori

Foregår i vore teorilokaler på Frederikssundsvej 114 A 2700 København.

Teoriundervisningen består af 16 lektioner. Disse er fordelt over 8 aftener.

Der indgår obligatorisk holdundervisning 2 gange, hvor I alle er på samme niveau. Her behandler vi den mest komplicerede del af teori-stoffet og vi diskuterer hvad der er de rette holdninger og den rette adfærd i trafikken for at styrke trafiksikkerheden.

De øvrige gange arbejder du selv med computeren i dit eget tempo.

Det er et lovkrav at alle lektioner både teoretiske og praktiske lektioner skal tages i numerisk rækkefølge.

Ved at benytte det nyeste interaktive undervisningssystem på fra nettet med billeder og videoklip fra forskellige trafiksituationer opnår du en hurtig og effektiv læring, hvilket giver dig en stor sikkerhed for at bestå teoriprøven første gang.

Undervisningen foregår i et afslappet miljø, og du har mulighed for at få besvaret alle dine spørgsmål af teoriinstruktøren.

Du har ubegrænset adgang til al teoriundervisningen i 4 måneder fra Trafikskolens PC’ere. Det kan du benytte til at repetere enkelte lektioner, som du måske ikke har fået helt styr på.

Selve undervisningen er bygget op på den måde, at når du har haft undervisning i teori, så skal din teoretiske viden prøves af i praksis i skolebilen. Har du f.eks. lært om højresving i teoriundervisningen, skal du vise kørelæreren i skolebilen, at du kan udføre denne manøvre korrekt.

Din indsats

At du går til teoriundervisning en gang om ugen er ikke ensbetydende med, at du bare kan sætte sig tilbage i stolen og så regne med, at bestå teoriprøven første gang.

Du skal selv yde en indsats. Det gør du bedst ved at læse i din teoribog, som kan erhverves på trafikskolen, og forberede dig hjemme på hvad du skal lære i den næste lektion.

Det er vigtigt, at du selv tager medansvar for din læring ved at deltage aktivt i undervisningen. Vi anbefaler, at du køber en E-læringslicens med teoriprøver, så du kan øve dig derhjemme.

Teoriprøven

Teoriprøven afholdes af politiet og består af 25 lysbilleder med 2 til 4  ja/nej spørgsmål. I teoriprøven må du max. have fejl i 5 billeder.

Da der kan være lang ventetid til teoriprøve hos politiet er det vigtigt, at du hurtigt får din lægeattest med billede klar til at vi kan booke din teoriprøve, så det passer med at du er færdig med teoriforløbet.

Aftal med din kørelærer hvornår du skal have lægeattesten klar.

Manøvrebane

Til lastbil er der ikke krav om at du skal starte på en manøvrebane, men du kommer til at udføre nogle lignende øvelser i de første kørelektioner

Kørsel på vej

Efter de indledende teorilektioner vil undervisningen forme sig således at du skal køre på vej efter hver gang du har været til teori.

Din kørelærer vil sørge for, at du bliver ført sikkert gennem hele undervisnings-forløbet. På denne måde kan du være sikker på, at der bliver taget hensyn til dine evner og behov.

Både i teori og praksis vil du altid komme til at gå fra lette øvelser til gradvist sværere. Den praktiske undervisning aftaler du fra gang til gang med din kørelærer.

Køreteknisk Anlæg

Køreteknisk kursus skal gennemføres, så tæt på den praktiske prøve som muligt for at sikre, at du har nået et niveau, som gør at du uden problemer kan betjene lastbilen under øvelserne.

Under hele kurset, som tager ca. 3½ timer, vil du køre alene i lastbilen, og du vil blive vejledt af en kørelærer over radioen. Herved sikres du en god og lærerig oplevelse.

Det køretekniske kursus indeholder nogle forskellige bremse- og undvigemanøvrer samt opretning efter udskridning, på både ru og glat bane.

Den praktiske køreprøve er opdelt i to dele:

Umiddelbart efter prøvens afslutning fortæller den køreprøvesagkyndige dig om du har bestået eller ikke bestået køreprøven.

Efter bestået køreprøve udsteder den køreprøvesagkyndige dig et midlertidigt kørekort. Med dette kørekort har du nu ret til at køre lastbil i Danmark.

Efter 3 – 4 ugers forløb får du tilsendt det rigtige kørekort, som giver dig ret til at køre lastbil i de fleste lande uden yderligere formaliteter.

  • Kontrolprøven, hvor du vil blive bedt om at kontrollere tekniske detaljer ved lastbilen f.eks. dækmønster eller støddæmpere.
  • Færdigheder i kørsel.
0/5 (0 Reviews)