Undervisningsforløb - MC

Teori MC kørekort

Foregår i teorilokaler på Hostrupsvej 6, 1950 Frederiksberg. Metro: Frederiksberg st.

Teoriundervisningen består af 29 lektioner.Disse er fordelt over 8 aftener.

Der indgår obligatorisk holdundervisning 8 gange, hvor I alle er på samme niveau. Her behandler vi den mest komplicerede del af teori-stoffet og vi diskuterer hvad der er de rette holdninger og den rette adfærd i trafikken for at styrke trafiksikkerheden.

Det er et lovkrav at alle lektioner både teoretiske og praktiske lektioner skal tages i numerisk rækkefølge.

Ved at benytte det nyeste interaktive undervisningssystem på nettet med billeder og videoklip fra forskellige trafiksituationer opnår du en hurtig og effektiv læring, hvilket giver dig en stor sikkerhed for at bestå teoriprøven første gang.

Undervisningen foregår i et afslappet miljø, og du har mulighed for at få besvaret alle dine spørgsmål af teoriinstruktøren.

Selve undervisningen er bygget op på den måde, at når du har haft undervisning i teori, så skal din teoretiske viden prøves af i praksis skolemotorcyklen. Har du f.eks. lært om højresving i teoriundervisningen, skal du vise kørelæreren, at du kan udføre denne manøvre korrekt.

Din indsats

At du går til teoriundervisning en til to gange om ugen er ikke ensbetydende med, at du blot kan sætte dig tilbage i stolen og regne med, at du består teoriprøven første gang. Du skal selv yde en indsats.

Det er derfor vigtigt at du selv tager medansvar for din læring ved at deltage aktivt i undervisningen. Det gør du bedst ved at læse i din teoribog, som du erhverver på Trafikskolen. Du skal forberede dig hjemme på de lektioner, der gennemgås ved næste teoriaften.

Loven foreskriver at din køreundervisning (teori og kørsel) skal foregå kontinuerligt, derfor vil en pause på over 3 måneder medføre at du skal starte forfra.

Umiddelbart efter du har påbegyndt uddannelsen skal du hos din egen læge få udfærdiget en lægeattest (husk billede). Såfremt den lægelige undersøgelse giver anledning til helbredsmæssige bemærkninger, skal du straks meddele dette til Trafikskolen.

Førstehjælpskursus

Har du ikke ikke kørekort når du starter på MC uddannelsen skal du gennemføre et kursus hvor du lærer færdselsrelateret førstehjælp. Kontakt kontoret på 35 36 45 36.

Læs mere om Førstehjælp her.

Teoriprøven

Teoriprøven afholdes af politiet og består af 25 lysbilleder med ja/nej spørgsmål, hvor du afkrydser de korrekte svar på et skema.

I teoriprøven må du max. have fejl i 5 lysbilleder.

Der kan være lang ventetid til aflæggelse af teoriprøve hos politiet. Derfor er det meget vigtigt, at du i god tid har din lægeattest med billede og evt. kursusbevis i Førstehjælp klar, så vi kan booke din teoriprøve i så god tid, at ventetiden ikke forlænger erhvervelsen af dit kørekort.

Aftal med din kørelærer, hvornår du skal have lægeattesten klar.

Manøvrebane

Ved første teoriaften booker du kursusplads på manøvrebanen.

På manøvrebanen skal du lære om motorcyklens forskellige betjeningsudstyr, og du skal her gennemgå nogle grundlæggende praktiske øvelser med motorcyklen. Dette letter i væsentlig grad læringen af de senere øvelser i trafikken.

Under hele kurset, som varer 3 timer, kører du alene på motorcyklen. De første minutter vil du dog blive vejledt af din kørelærer, som står ved siden af dig og hjælper dig til rette. Herved sikres du en god og lærerig oplevelse.

Kørsel i trafikken

Når du har været på manøvrebane og har fået yderligere teori, vil din kørsel i trafikken blive påbegyndt.

Herefter vil undervisningen forme sig således, at du fremover skal ud at køre i trafikken efter hver gang du har været til teoriundervisning.

Din kørelærer vil sørge for, at du bliver ført sikkert gennem hele undervisningsforløbet og han/hun vil vejlede dig om det videre forløb. På denne måde kan du være sikker på, at der bliver taget hensyn til dit individuelle og behov.

Både i teori og praksis vil du gradvis blive ført fra en lettere til en sværere øvelse.

Den praktiske undervisning aftaler du den første teoridag (hvor du starter på MC-undervisningen) Har du evt. ændringer til dette forløb bedes du kontakte din kørelærer i trafikken.

Den praktiske køreprøve

Den praktiske køreprøve er opdelt i tre dele.:

  • Kontrolprøven, hvor du vil blive bedt om at kontrollere tekniske detaljer på MC’en f.eks. dækmønster eller støddæmpere.
  • En manøvreprøve der består af 5 delprøver. Disse prøver skal udføres på en særlig godkendt bane.
  • Kørsel i trafikken i minimum 25 minutter, hvor din kørsel bliver bedømt af den køreprøvesagkyndige, der følger dig i en bil og via radio fortæller dig hvad vej du skal. I særlige tilfælde kan den sagkyndige sidde med på bagsædet.

Umiddelbart efter prøvens afslutning fortæller den køreprøvesagkyndige dig om du har bestået eller ikke bestået køreprøven.

Efter bestået køreprøve udsteder den køreprøvesagkyndige dig et midlertidigt kørekort. Med dette kørekort har du nu ret til at køre MC i Danmark.

Efter 3 – 4 ugers forløb får du tilsendt det rigtige kørekort, som giver dig ret til at køre MC i de fleste lande uden yderligere formaliteter

VÆLG EN KØRESKOLE MED MERE END 60 ÅRS ERFARING

Tilmeld dig via linket herunder eller ring på: 35 36 45 36

TILMELD DIG MOTORCYKELKØREKORT HER
3.5/5 (2 Reviews)