info kjørelærer

Bli kjørelærer!

Begynn på vår kjørelærerundervisning til kategori B (personbil) og start i en kjøreskole 7 – 9 måneder etter.

Dette gjelder kun i Danmark. For å bli godkjent kjørelærer i Norge og eventuelt starte for deg selv, skal du i tillegg arbeide i en godkjent norsk kjørelærerskole i 18 måneder. Du skal ha en faglig leder som veileder og der skal leveres skriftlige oppgaver underveis. Det skal bl.a. leveres loggbøker til 5 forskjellige arbeidskrav som hver skal godkjennes av regionvegkontoret før man kan gå videre til den neste. Dette kan du evt. få mere informasjon om på regionvegkontorene i Norge. Et alternativ til 2 år på skolebenken i Stjørdal?

Vi har informasjonsmøter i august/september og februar/mars  –  læs mere  også om kursstart

Ønsker du å delta på et av våre infomøter, gir du bare beskjed om det til vårt kontor på tlf. +45 38 88 00 46 eller info[at]stjernqvist.dk

Har du ikke mulighet for å komme på et informasjonsmøte kan vi sette deg i forbindelse med nåværende, eller tidligere norske elever som kan forklare om utdannelsen og svare på dine spørsmål.

Forutsetninger for at bli kjørelærer:

Dine helseforhold skal være gode. Er du det minste i tvil – spør da din fastlege med det samme.

Du skal være fylt 24 år når du avlegger den avsluttende prøve. Du skal ha kjørt bil jevnlig de siste 2 årene. Du må ikke være straffet for alvorligere lovbrudd (dansk straffeloven § 78 stk 2).

Du skal have en pædagogisk uddannelse og som minimum et voksenpædagogisk grundkursus på 120 timer.

Herud over skal du have kørekort til:

 • Motorcykel – kategori A.
 • Personbil erhverv – kategori EP-B.
 • Lastbil – kategori C.
 • lastbil med påhængsvogn – kategori C/E.

Forutsetninger for at bli kjørelærer:

Du skal registreres i dansk folkeregister med eget dansk CPR-nr (personnummer som du kan få ved å henvende deg på Borgerservice kontoret, for eksempel i rådhuset her på Frederiksberg) og adresse i Danmark for å kunne tilmelde deg til prøven eller for å kunne gå opp til eksamen.

Ønsker du at bo i danmark kan Stjernqvist være behjælpelige med at anvise mulige net-adresser på boliger, som du selv kan kontakte og træffe aftale med.

Det skal du lære

Uddannelsen starter med at vi opbygger det teoretiske fundament, hvilket består af du får et dybere kendskab til færdselsloven og forskellige bekendtgørelser om vejafmærkninger, kørekort, uddannelsesplanen for kørekort til bil mv.

Du skal også lære at undervise elever i forskellige situationer herunder  undervise elever på manøverbane, kjøreteknisk anlegg og i skolebilen av to elever, du selv skaffer.  (Det pleier ikke å være noe problem å skaffe elever. Dine medelever er ofte behjelpelige med det. Eller du kan for eksempel sette opp en liten lapp i en av butikken i området…)

Du er under din praktiske utdannelse som kjørelæreraspirant under stadig og intensiv veiledning av en av Trafikministeriet særlig godkjent kjørelærer som nøye følger din undervisningsmessige utvikling.

Utdannelsesforløp

I perioden frem til forprøven arbeider vi hovedsaklig med undervisningsplanen til kategori B, samt nødvendige bekjentgjørelser, lover og sirkulærer, som myndighetene har utgitt. Utover dette øver vi på de korrekte svarteknikker til forprøvens to deler.

(Forprøven består av en lysbildetest og en kunnskapstest fordelt på to forskjellige dager.)

Etter forprøven arbeider vi med pedagogikk samt din evne til å undervise elever i teorilokalet og i skolebilen.

Din egen innsats

Gjennomsnittsaspiranten bruker ca. 1 – 2 timer daglig på forberedelse hjemme – i sluttfasen noe mer.

Du har kun tre forsøk til å bestå eksamenen, så velg med omhu hvor du velger å ta din utdanning

Forprøven (Del 1)

Forprøven (del 1) består av en

 • Prøve i undervisningsplanen (45 spørsmål – multiple choise).

Den vanlige danske teoriprøven består av bilder av forskjellige trafikksituasjoner. Det blir opplest påstander som du skal ta stilling til.

For eksempel:

Du kører ca. 50 km/t. Hvordan vil du fortsætte?

 • 1. Jeg advarer med hornet (svar ja eller nej) (nej).
 • 2. Jeg fortsætter med uændret fart (svar ja eller nej) (nej).
 • 3. Jeg trækker længere til venstre på kørebanen (svar ja eller nej)  (ja).
 • 4. Jeg bremser hårdt (svar ja eller nej)  (ja).

Prøven i undervisningsplanen er skriftlig og består av 45 spørsmål

For eksempel: Spørgsmål 19: I hvilke(t) af disse tilfælde må/skal havariblinket anvendes:

 • 1. Som supplement til advarselstrekanten ved fx. uheld (ja).
 • 2. Under afsætning af passagerer på steder, hvor standsning er forbudt (nej).
 • 3. I forbindelse med uventet kødannelse på motorveje (ja).
 • 4. I forbindelse med anden umiddelbar fare på veje (ja).

For å bestå forprøven må du maks ha feil på 8 spørsmål totalt i begge prøvene til sammen. Hvis du klarer teoriprøven med 0 feil, så kan du ha 8 feil på prøven i undervisningsplanen.

Du har tre forsøk til å bestå forprøven.

Etter 3. forsøk kan du ikke lenger meldes opp til ny prøve og kan dermed ikke bli kjørelærer i Danmark.

Derfor må du ikke gå på kompromiss med utdannelsen og valg av utdannelsessted

Den avsluttende eksamenen (del 2)

Den avsluttende eksamenen består av to deler og avlegges i våre lokaler på Frederiksberg med en politimester og en bilinspektør som sensorer.

Prøver avholdes hvert halvår i mai/juni og november/desember.

I del 1 skal du avlegge prøve i:

 • Undervisning av en elev i en teorileksjon du trekker i prøvelokalet.
 • Egen kunnskap om undervisning, vegtrafikk og kjøretøyteknikk.

Hvis du avlegger den første delen med tilfredsstillende resultat, skal du avlegge del 2

I del 2 skal du avlegge prøve i:

 • Undervisning av elev i kjøring. Det kan for eksempel være ”Kjøring i rundkjøring” eller ”Kjøring ved siden av andre”
 • Egen kjøreferdighet. Du skal vise at du har kjøreferdigheter på et høyt nivå. Du skal vise stor forutseenhet i trafikken. Du skal kunne utnytte de muligheter du får for en hurtig og flytende trafikkavvikling.

Du har 3 forsøk til å bestå den avsluttende prøve.

Etter 3. forsøk har du ikke mulighet til å bli kjørelærer lenger, så velg med omhu hvor du tar utdanningen.

Undervisningens form og innhold
Teori:

Du skal undervises i følgende:

 • Undervisningsmetoder.
 • Undervisningspedagogikk
 • Bruk av leksjonsplaner
 • Undervisning i teorilokalet.

Undervisningens form og innhold
Teori:

Du skal undervises i følgende:

 • Færdselsloven
 • Førerkortbekjentgjørelsen
 • Detaljforskrifter for kjøretøyer med flere

Du er nødt til å ha meget god kjennskap til færdselsloven og en lang rekke andre lover, forskrifter, bekjentgjørelser og forskrifter for å kunne arbeide effektivt som kjørelærer. Når du underviser i skolebil er det nødvendig at du har gode kunnskaper. Du skal vite hva færdselsloven sier om den trafikksituasjonen du befinner deg i.

Kjøretøylære og mekanisk fysikk

Du undervises i Du skal undervises i:

 • bilens mekaniske deler og innredning
 • de fysiske krefter som påvirker et kjøretøy

Du skal for eksempel kunne beregne om en bil i en gitt sving med en gitt hastighet kan kjøre gjennom svingen uten å skrense eller velte.

Vår undervisning har som mål at du er skikkelig forberedt til kjørelærereksamenen.
Vi underviser med hjelp av overheadplansjer og fysiske modeller. En modell er ofte fantastisk god til å forklare innviklede mekaniske emner på en enkel og lett forståelig måte. Våre bilmodeller kan nesten gjøre alt som en vanlig bil kan.

Undervisning i praktisk kjøring

Du skal lære å undervise i skolevogn Du skal igjennom følgende undervsiningsforløp

 • 4 leksjoner på lukket øvelsesplass
 • 16 leksjoner med elev på vei
 • 4 leksjoner på kjøreteknisk anlegg (glattkjøringsbane m.m)
 • Trening i undervisning i skolevogn på Frederiksberg (eksamensruter)
 • Trening i egenkjøring i skolevogn

Personbil (B): Du skal avlegge forprøve og 4 sluttprøver (avsluttende eksamen) for å bli kjørelærer klasse B

 • Undervisning av elev i en teorileksjon
 • Kunnskap om kjøretøyet, trafikkregler, pedagogikk med mer
 • Undervisning av elev i en kjøreleksjon
 • Egenkjøring i personbil

Undervisningsprinsipper og fasiliteter

Vi bruker de aller nyeste databaserte undervisningssystemene. Undervisningen skjer ved hjelp av PC, projektor og dias Vi bruker også en rekke andre hjelpemidler (overhead, modeller, video, whiteboard etc.)

Under kjørelærerutdannelsen har du og dine klassekamerater adgang til våres topp moderne undervisningslokaler med pedagogiske hjelpemidler i fritiden.

Undervisningsdager

Dag kurs:

mandag – torsdag

09.00 – 15.00

Etter bestått forprøve i august eller februar måned, intensiveres utdannelsen og kravene til din innsats merkbart med undervisning:

Dag kurs:

mandag – torsdag

09.00 – 15.00

I pausene byr Trafikkskolen på gratis kaffe og te.

Trafikkskolens kompetanse

De  60 års erfaring kommer nå deg til gode. Vi har i en årrekke hatt den glede å se 3 generasjoner komme til oss for å bli kjørelærere. Det er derfor ikke en døgnflue du velger som kjørelæreraspirant hos Stjernqvist.

Legg merke til, at vi utover kjørelærerutdannelse har landets største Trafikkskole med ca. 4.800 kursister årlig. Du har derfor en enestående mulighet til å få del i den undervisningserfaringen, som utdannelsen av flere end 80.000 kursister har gitt oss. Det skulle du benytte deg av.

Priser

Læs mere

Kontakt vårt kontor hvis du ønsker å få tilsendt et samlet budsjett for utdannelsen

Våre kjørelærerkurs er ikke bindende, du kan avbryte utdannelsen før den 1. i en måned. Ønsker du å slutte skal du ikke betale for mer enn den påbegynte måned.

Kontakt oss

Kontakt oss på tlf. +45 38 88 00 46 eller info@stjernqvist.dk hvis du har spørsmål eller ønsker en brosjyre for kjørelærerutdannelsen hos STJERNQVIST.

0/5 (0 Reviews)