Jobbet som kørelærer

Her på siden kan du læse mere om jobbet som kørelærer

Kørelærererhvervet er et særdeles populært erhverv, som tiltrækker såvel unge som ældre, der er glade for at køre bil, og som gerne vil i kontakt med mange mennesker i løbet af arbejdsdagen. Du er fuldkommen din egen herre og bestemmer selv din arbejdstid, ferier og fridage. Du kan holde ferie afstemt med den øvrige families og vennernes ferieperioder.

Kørelærerbranchen er i dag velorganiseret i Danske Kørelæreres Landsforbund og andre fraktioner af kørelærere. Kørelærerbranchen er anerkendt som et seriøst erhverv af befolkning og myndigheder.

Trafikministeriet har indført lovregler, der bl.a. fastslår, at alle bilelever skal have mindst 29 teorilektioner og 24 kørelektioner. Ministeriet understreger endog, at mange elever vil have behov for dobbelt så mange kørelektioner, før du må indstille dine elever til køreprøve. Denne milepæl i lovgivningen er til gavn for færdselssikkerheden, og har bevirket en markant stigning i kørelærernes honorarindtægter.

Beskæftigelse

Kørerlærere finder beskæftigelse som:

  • Selvstændig kørelærer med egen køreskole
  • Selvstændig kørelærer med egen skolevogn der fungerer som ‘underleverandør’ til en større køreskole
  • Kørelærer uden egen skolevogn hos større køreskole eller uddannelsesinstitutioner

De væsentlige skærpelser af færdselsloven herunder klippekortsystemet betyder en væsentlig stigning i antallet af bilister, der skal have supplerende køreundervisning, og dette medfører et stort behov for nye veluddannede kørelærere.

Arbejdsledighed kendes ikke indenfor kørelærerbranchen.

I foråret 2014 er lovgivningen skærpet således at der stilles større krav til kommende kørelærere og efteruddannelse af eksisterende kørelærere. Dette kan medføre en øget afgang af kørelærere fra erhvervet, hvilket giver bedre vilkår for de nyuddannede kørelærere.

0/5 (0 Reviews)