Forudsætninger

Dine helbredsforhold skal være gode – i nogle tilfælde endog bedre end taxiførerens. Er du det mindste i tvivl – spørg da din sædvanlige læge med det samme.

Du skal være fyldt 24 år, når du aflægger forprøven. Du skal have haft aktivt kørekort de sidste 2 år, dvs ingen frakendelser inden for denne periode. Du må ikke være straffet efter straffelovens § 78 stk. 2. Du skal have folkeregisteradresse i Danmark og dansk CPR-nr. for at kunne tilmelde dig til kørelærerprøven.

Du skal have en pædagogisk uddannelse, og som minimum et Alment Voksenpædagogisk Grundkursus (AVG) på 120 timer eller lignende.

Herud over skal du have kørekort til:

  1. Motorcykel – kategori A.
  2. Personbil.
  3. Lastbil – kategori C.
  4. Lastbil med påhængsvogn – kategori C/E.

Læs mere om adgangskrav til kørelæreruddannelse:

  1. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere  – Bek. nr. 99 af 29. januar 2015 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167843
  2.  Lov om ændring af færdselsloven nr. 245 af 20. marts 2014  –  https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=162128

Mangler du et eller flere af ovenstående kørekort kan du tage dem hos Stjernqvist. kontakt os for at få et tilbud.

Hos Stjernqvist er uddannelsen økonomisk rimelig, effektiv og meget koncentreret.

Du kan være kørelærer allerede 7-9 måneder efter du er startet, og dermed drage fordel af de fornuftige skattemæssige afskrivningsregler for kørelærere allerede i det år som du får din kørelærergodkendelse (maj eller november).

 

Kontakt os

Kontakt os på  tlf. 38 88 00 46 hvis du har spørgsmål eller ønsker en brochure for kørelæreruddannelsen hos STJERNQVIST.

 

 

0/5 (0 Reviews)