Efteruddannelse af kørelærere København Stjernqvist

Efteruddannelse af kørelærere København udbydes som hverdagskursus.

Du kan kontakte os på info@stjernqvist.dk eller på telefon 35 36 45 36.

Kursus i august 2021 og oktober 2021

Efteruddannelse af kørelærere  København udbydes som et hverdags kursus over 5 dage med start mandag d. 23 /8 – 2021.

Modul 1. Der undervises fra 08.00 til 16.00 på Frederikssundsvej 114 A 2700 København mandag d 23/8 tirsdag 24/8 og onsdag d. 25/8-2021

Modul 2.  Der undervises fra 08.00 til 16.00 mandag d. 6/9-2021 på køreteknisk anlæg og tirsdag d. 7/9-2021 på Frederikssundsvej 114 A 2700 København

 

Dette efteruddannelseskursus  af kørelærere udbydes som et hverdagskursus med start mandag d. 18/10 – 2021.

Modul 1. Der undervises fra 08.00 til 16.00 på Frederikssundsvej 114 A 2700 København

mandag d 18/10 tirsdag 19/10 og onsdag d. 20/10-2021

Modul 2.  Der undervises fra 08.00 til 16.00 mandag d. 1/11 på køreteknisk anlæg og tirsdag d.2 /11-2021 på Frederikssundsvej 114 A 2700 København

Priser

Prisen for et komplet kursus omfattende 5 kursusdage andrager kr. 5.900,-  Eksklusiv moms

Du er endeligt tilmeldt når du har betalt kurset, som skal være betalt 5 hverdage før kursusstart.

Lærerkræfter

Stjernqvist Trafikskole har igennem mange år uddannet kørelærere. Vi udbyder derfor efteruddannelse for kørelærere med højt kvalificerede lærekræfter.

Vi har i planlægningen af kurset lagt stor vægt på, at du umiddelbart skal kunne benytte din nyerhvervede  viden fra kurset i din professionelle undervisning.

Obligatorisk efteruddannelse af kørelærere

Rigspolitiet har udstedt bekendtgørelse nr. 192 af 20/02/2015 om undervisningsplan for efteruddannelsen af kørelærere kaldet “Efteruddannelsesbekendtgørelsen”, jfr. bek. nr. 99 af 29/01/2015 om godkendelse af kørelærere.

I Efteruddannelsesbekendtgørelsen er der fastsat bestemmelser for den obligatoriske efteruddannelse, herunder efteruddannelsens indhold samt om godkendelse af efteruddannelsescentre.

Målgruppe

Kørelærere, der som betingelse for fornyelse af kørelærer-godkendelsen, skal have gennemført et obligatorisk efteruddannelseskursus.

Formål

Formålet med efteruddannelsen er at sikre, at kørelæreren fortsat er i besiddelse af ajourførte  pædagogiske, teoretiske og praktiske forudsætninger for at kunne undervise køreelever i overensstemmelse med de gældende regler for køreuddannelsen.

Varighed

Den samlede efteruddannelse af kørelærere skal have en varighed på minimum 5 undervisningsdage (8 timer pr. dag).

Undervisningen i undervisningsplanens afsnit 1, 2 og 3 skal have en varighed af 3 sammenhængende dage.

Undervisningen i undervisningsplanens afsnit 4, 5 og 6 skal have en varighed af en dag, og undervisningen i afsnit 7 skal have en varighed af en dag.

Efteruddannelsen kan tages sammenhængende eller opdeles i to moduler.

Efteruddannelsen skal gennemføres i forbindelse med fornyelse af kørelærergodkendelse hvert 5. år og skal afholdes over en periode på højst 3 måneder, der ligger inden for det seneste år af godkendelsesperioden.

Indhold

Efteruddannelsen skal sikre, at Du

 • har viden om og kan anvende forskellige undervisningsmetoder og planlægningsværktøjer så kørelæreren kan gennemføre målrettet undervisning på mange måder, alt efter hvad deltagerne og stoffet kræver,
 • kan planlægge egen undervisning, samt kan detailplanlægninge undervisningslektion,
 • har viden om risikoforståelse, trafikkultur, færdselspsykologi og færdselssociologi,
 • har viden om undervisningsplanerne for køreuddannelsen med tilhørende lærervejledninger,
 • har viden om relevante love og bekendtgørelser, og
 • har viden om administrative bestemmelser for køreuddannelsen.

Efteruddannelsen sigter endvidere mod at bibringe dig viden om:

 • køretøjsteknik og køreteknik

I efteruddannelsen vil Du blive undervist i følgende emner:

 • Undervisningslære og undervisningsfærdighed.
 • Undervisningsplanerne for køreuddannelsen.
 • Risikoforståelse, trafikkultur, færdselspsykologi og færdselssociologi.
 • Regelgrundlaget for kørekort og køreuddannelse.
 • Miljørigtig køreteknik og køretøjsteknik.
 • Supplerende viden
 • Køreteknik til almindelig bil.
 • Stjernqvist efteruddannelse

Optagelse af kursister på “Efteruddannelse Stjernqvist”

Kursister vil blive optaget uanset disses eventuelle organisatoriske tilhørsforhold.

Der tillades ikke fravær på dette kursus. Kørelærer-efteruddannelsen må ikke strække sig over en periode på mere end 3 måneder, inden for det seneste år af godkendelsesperioden.

0/5 (0 Reviews)