Efteruddannelse hos Stjernqvist

Efteruddannelse af kørelærere  København udbydes som weekendkursus over to weekender

Efteruddannelse af kørelærere København.

Du kan kontakte os på info@stjernqvist.dk eller på telefon 38 88 00 46.

Kursus i maj 2019:

Efteruddannelse af kørelærere  København udbydes som et weekendkursus over to weekender med start fredag d. 10/5 – 2019.

Modul 1. Der undervises fra 08.00 til 16.00 på Finsensvej 45, 2000 Frederiksberg fredag d 10/5, lørdag 11/5 og søndag d. 12/5-2019

Modul 2.  Der undervises fra 08.00 til 16.00 fredag d. 24/5 på køreteknisk anlæg og lørdag d. 25/5-2019 på Finsensvej 45.

 

 

Priser

Prisen for et komplet kursus omfattende 5 kursusdage andrager kr. 5.900,-  Eksklusiv moms

Du er endeligt tilmeldt når du har betalt kurset, som skal være betalt 5 hverdage før kursusstart.

 

 

Vi starter de næste kurser 10 maj  2019 og  6 septemper  2019 og 15 november 2019

Se nederst på denne side datoer for resten af holdne.

Klassen er samlet,Efteruddannelse af kørelærere København

Der bliver hørt efter når noget er interessant.

Lærerkræfter

Stjernqvist Trafikskole har igennem mange år uddannet kørelærere. Vi udbyder derfor efteruddannelse for kørelærere med højt kvalificerede lærekræfter.

Vi har i planlægningen af kurset lagt stor vægt på, at du umiddelbart skal kunne benytte din nyerhvervede  viden fra kurset i din professionelle undervisning.

 

Obligatorisk efteruddannelse af kørelærere

Rigspolitiet har udstedt bekendtgørelse nr. 192 af 20/02/2015 om undervisningsplan for efteruddannelsen af kørelærere kaldet “Efteruddannelsesbekendtgørelsen”, jfr. bek. nr. 99 af 29/01/2015 om godkendelse af kørelærere.

I Efteruddannelsesbekendtgørelsen er der fastsat bestemmelser for den obligatoriske efteruddannelse, herunder efteruddannelsens indhold samt om godkendelse af efteruddannelsescentre.

Målgruppe

Kørelærere, der som betingelse for fornyelse af kørelærer-godkendelsen, skal have gennemført et obligatorisk efteruddannelseskursus.

Formål

Formålet med efteruddannelsen er at sikre, at kørelæreren fortsat er i besiddelse af ajourførte  pædagogiske, teoretiske og praktiske forudsætninger for at kunne undervise køreelever i overensstemmelse med de gældende regler for køreuddannelsen.

Varighed

Den samlede efteruddannelse af kørelærere skal have en varighed på minimum 5 undervisningsdage (8 timer pr. dag).

Undervisningen i undervisningsplanens afsnit 1, 2 og 3 skal have en varighed af 3 sammenhængende dage.

Undervisningen i undervisningsplanens afsnit 4, 5 og 6 skal have en varighed af en dag, og undervisningen i afsnit 7 skal have en varighed af en dag.

Efteruddannelsen kan tages sammenhængende eller opdeles i to moduler.

Efteruddannelsen skal gennemføres i forbindelse med fornyelse af kørelærergodkendelse hvert 5. år og skal afholdes over en periode på højst 3 måneder, der ligger inden for det seneste år af godkendelsesperioden.

Indhold

Efteruddannelsen skal sikre, at Du

 • har viden om og kan anvende forskellige undervisningsmetoder og planlægningsværktøjer så kørelæreren kan gennemføre målrettet undervisning på mange måder, alt efter hvad deltagerne og stoffet kræver,
 • kan planlægge egen undervisning, samt kan detailplanlægninge undervisningslektion,
 • har viden om risikoforståelse, trafikkultur, færdselspsykologi og færdselssociologi,
 • har viden om undervisningsplanerne for køreuddannelsen med tilhørende lærervejledninger,
 • har viden om relevante love og bekendtgørelser, og
 • har viden om administrative bestemmelser for køreuddannelsen.

Efteruddannelsen sigter endvidere mod at bibringe dig viden om:

 • køretøjsteknik og køreteknik

I efteruddannelsen vil Du blive undervist i følgende emner:

 • Undervisningslære og undervisningsfærdighed.
 • Undervisningsplanerne for køreuddannelsen.
 • Risikoforståelse, trafikkultur, færdselspsykologi og færdselssociologi.
 • Regelgrundlaget for kørekort og køreuddannelse.
 • Miljørigtig køreteknik og køretøjsteknik.
 • Supplerende viden.
 • Køreteknik til almindelig bil.

 

Optagelse af kursister på “Efteruddannelse Stjernqvist”

Kursister vil blive optaget uanset disses eventuelle organisatoriske tilhørsforhold.

Kursets gennemførsel og fravær

Der tillades ikke fravær på dette kursus. Kørelærer-efteruddannelsen må ikke strække sig ud over en periode på mere end 3 måneder inden for det seneste år af godkendelsesperioden.

Kursus i maj 2019:

Efteruddannelse af kørelærere  København udbydes som et weekendkursus over to weekender med start fredag d. 10/5 – 2019.

Modul 1. Der undervises fra 08.00 til 16.00 på Finsensvej 45, 2000 Frederiksberg fredag d 10/5, lørdag 11/5 og søndag d. 12/5-2019

Modul 2.  Der undervises fra 08.00 til 16.00 fredag d. 24/5 på køreteknisk anlæg og lørdag d. 25/5-2019 på Finsensvej 45.

Kursus i september 2019:

Efteruddannelse af kørelærere  København udbydes som et weekendkursus over to weekender med start fredag d. 6/9 – 2019.

Modul 1. Der undervises fra 08.00 til 16.00 på Finsensvej 45, 2000 Frederiksberg fredag d 6/9, lørdag 7/9 og søndag d. 8/9-2019

Modul 2.  Der undervises fra 08.00 til 16.00 fredag d. 20/9 på køreteknisk anlæg og lørdag d. 21/9-2019 på Finsensvej 45.

Kursus i november 2019:

Efteruddannelse af kørelærere  København udbydes som et weekendkursus over to weekender med start fredag d. 15/11 – 2019.

Modul 1. Der undervises fra 08.00 til 16.00 på Finsensvej 45, 2000 Frederiksberg fredag d 15/11, lørdag 16/11 og søndag d. 17-2019

Modul 2.  Der undervises fra 08.00 til 16.00 fredag d. 29/11 på køreteknisk anlæg og lørdag d. 30/11-2019 på Finsensvej 45.

 

 

Se adresse  

Se mere om regler

Ret til ændringer forbeholdes.

0/5 (0 Reviews)
I arkiv