Efteruddannelse af kørelærere Næstved.

Færdselsstyrelsen har godkendt Stjernqvist Trafikskole til at udbyde efteruddannelse af kørelærere, og det gør vi i København og Næstved.

Du tilmelder dig på info@stjernqvist.dk eller på telefon 35 36 45 36. Der starter hold fredag d. 16/6-2017. Se mere om selve kurset længere nede.

 

Priser

Prisen for et komplet kursus omfattende 5 kursusdage andrager kr. 5.900,-  Kurset er momsfrit.

Du er endeligt tilmeldt når du har betalt kurset, som skal være betalt 5 hverdage før kursusstart.

 

Kurser på “Efteruddannelse Stjernqvist”

 

Kursus i juni 2017:

Kurset udbydes som et weekendkursus over to weekender med start fredag d. 16/6 – 2017.

Modul 1. Der undervises fra 08.00 til 16.00 på Lundebakkevej 18 B, Toksværd4684 Holmegaard. Fredag d 16/6, lørdag 17/6 og søndag d. 18/6-2017

Modul 2.  Der undervises fra 08.00 til 16.00 fredag d. 30/6 og lørdag d. 1/7

Vi starter det næste kurser 1  september 2017
Se nederst på denne side datoer for resten af holdne.

Se også holdtider på Frederiksberg

Lærerkræfter

Stjernqvist Trafikskole har igennem mange år uddannet kørelærere. Vi udbyder derfor efteruddannelse for kørelærere med højt kvalificerede lærekræfter.

Vi har i planlægningen af kurset lagt stor vægt på, at du umiddelbart skal kunne benytte din nyerhvervede  viden fra kurset i din professionelle undervisning.

 

Obligatorisk efteruddannelse af kørelærere

Rigspolitiet har udstedt bekendtgørelse nr. 192 af 20/02/2015 om undervisningsplan for efteruddannelsen af kørelærere kaldet “Efteruddannelsesbekendtgørelsen”, jfr. bek. nr. 99 af 29/01/2015 om godkendelse af kørelærere.

I Efteruddannelsesbekendtgørelsen er der fastsat bestemmelser for den obligatoriske efteruddannelse, herunder efteruddannelsens indhold samt om godkendelse af efteruddannelsescentre.

Målgruppe

Kørelærere, der som betingelse for fornyelse af kørelærer-godkendelsen, skal have gennemført et obligatorisk efteruddannelseskursus.

Formål

Formålet med efteruddannelsen er at sikre, at kørelæreren fortsat er i besiddelse af ajourførte  pædagogiske, teoretiske og praktiske forudsætninger for at kunne undervise køreelever i overensstemmelse med de gældende regler for køreuddannelsen.

Varighed

Den samlede efteruddannelse af kørelærere skal have en varighed på minimum 5 undervisningsdage (8 timer pr. dag).

Undervisningen i undervisningsplanens afsnit 1, 2 og 3 skal have en varighed af 3 sammenhængende dage.

Undervisningen i undervisningsplanens afsnit 4, 5 og 6 skal have en varighed af en dag, og undervisningen i afsnit 7 skal have en varighed af en dag.

Efteruddannelsen kan tages sammenhængende eller opdeles i to moduler.

Efteruddannelsen skal gennemføres i forbindelse med fornyelse af kørelærergodkendelse hvert 5. år og skal afholdes over en periode på højst 3 måneder, der ligger inden for det seneste år af godkendelsesperioden.

Indhold

Efteruddannelsen skal sikre, at kørelæreren

 • har viden om og kan anvende forskellige undervisningsmetoder og planlægningsværktøjer så kørelæreren kan gennemføre målrettet undervisning på mange måder, alt efter hvad deltagerne og stoffet kræver,
 • kan planlægge egen undervisning, samt kan detailplanlæggeen undervisningslektion,
 • har viden om risikoforståelse, trafikkultur, færdselspsykologi og færdselssociologi,
 • har viden om undervisningsplanerne for køreuddannelsen med tilhørende lærervejledninger,
 • har viden om relevante love og bekendtgørelser, og
 • har viden om administrative bestemmelser for køreuddannelsen.

Efteruddannelsen sigter endvidere mod at bibringe kørelæreren viden om og /eller færdighed i et af følgende valgfrie emner:

 • køretøjsteknik og køreteknik,
 • energi- og miljørigtig køreteknik til den pågældende kategori,
 • arbejdsmiljø i det omfang det er relevant for drift af en køreskole, eller
 • virksomhedsøkonomi med fokus på drift af en køreskole.

I efteruddannelsen vil kørelæreren blive undervist i følgende emner:

 • Undervisningslære og undervisningsfærdighed.
 • Undervisningsplanerne for køreuddannelsen.
 • Risikoforståelse, trafikkultur, færdselspsykologi og færdselssociologi.
 • Regelgrundlaget for kørekort og køreuddannelse.
 • Miljørigtig køreteknik og køretøjsteknik.
 • Supplerende viden.

Herudover vil indgå ét af følgende 6 emner:

 • Arbejdsmiljø.
 • Virksomhedsøkonomi, virksomhedsdrift og ansættelse.
 • Køreteknik til motorcykel.
 • Køreteknik til almindelig bil.
 • Køreteknik til store køretøjer.
 • Energi- og miljørigtig kørsel.

Optagelse af kursister på “Efteruddannelse Stjernqvist”

Kursister vil blive optaget uanset disses eventuelle organisatoriske tilhørsforhold.

Kursets gennemførsel og fravær

Der tillades ikke fravær på dette kursus. Kørelærer-efteruddannelsen må ikke strække sig ud over en periode på mere end 3 måneder inden for det seneste år af godkendelsesperioden.

Kurset udbydes som et weekendkursus over to weekender med start fredag d. 1/9 – 2017.

Modul 1. Der undervises fra 08.00 til 16.00 på Køreteknisk Anlæg Sjælland fredag d 1/9, lørdag 2/9 og søndag d. 3/9

Modul 2.  Der undervises fra 08.00 til 16.00 fredag d. 15/9 på køreteknisk anlæg og lørdag d. 16/9

 

Edit
I arkiv
0/5 (0 Reviews)