Lovpakke Kørselsforbud

Prisen for Lovpakken ved Kørselsforbud er kun: kr. 4.450

Du kan se under holdopstart til bil hvornår du kan starte. Teoriundervisningen er den samme som til almindelig bil. Kørslen er kun 8 lektioner.

Før du må starte køreundervisningen skal du hos Borgerservice have udstedt en ansøgning om kørekort hvoraf det fremgår at du skal have “særlig køreundervisning”. Denne ansøgning skal du give til kørelæreren før selve kørslen.

Indeholder:

  • 8 kørelektioner i trafikken
  • ubegrænset teori og onlineteori med 28 prøver gælder 4 mdr.)

Prisen for Lovpakken ved Kørselsforbud er kun: kr. 4.450

Priser kørselsforbud:

Evt. suppl. kørelektioner i trafikken

kr.

475,-

Gebyr til politi

kr.

890,-

Honorar ved din køreprøve

kr.

1200,-

Evt. Teoribogen “Køreklar” (Grundbog)

kr.

350,-

Evt. E-læringslicens med 10 evaluerende teoriprøver

kr.

300,-

Adm. gebyr for booking af prøve

 kr.  150,-

Lægeattest normalt ikke et krav

Det praktiske

Alle lektioner er på 45 minutter

Du kan købe kurset i vores Webshop og vi modtager naturligvis Dankort ved betaling på Kontoret, men du er også velkommen til at indbetale via netbank til  Vestjysk Bank konto 7651-0001341729  Anfør venligst dit navn og fødselsdag.
Indbetalingen skal være foretaget senest torsdagen før holdstart. Sker indbetalingen senere bedes du medbringe kvittering for bankoverførslen.

OBS.

Skyldes kørselsforbudet alene spirituskørsel, og ingen kørselsfejl, skal du i stedet for “særlig køreundervisning” gennemføre et A/T kursus (alkohol og trafik kursus) og en almindeligt generhverv pakke.

Det er vigtigt, at du medbringer dine papirer fra borgerservice.

Undervisningsforløb – Kørselsforbud

Ved kørselsforbud er der en del regler der skal følges, her er blot nogle af de vigtigste.

Der er krav om at undervisningen dokumenteres ved brug af en lektionsplan (logbog) på samme måde som dengang du tog dit kørekort første gang.

Undervisningsforløbet skal strække sig over mindst 8 undervisningsdage, og du skal igennem en del teori og mindst have 8 kørelektioner i trafikken af 45 minutters varighed. Herefter kan du booke din teoriprøve.

Teori og praktisk undervisning skal integreres og følge logbogen på samme måde som da du tog dit kørekort.

Hvis du holder pauser i over 3 mdr.  skal du begynde forfra på din undervisning. Du skal op til en kontrollerende prøve. Denne prøve vil normalt kræves aflagt i den køretøjskategori som du førte da du fik kørselsforbudet.

Teoriprøven

Teoriprøven er en normal teoriprøve med 25 diasbilleder, hvor du max må have 5 fejl.

Køreprøven

Den praktiske prøve skal foregå i en skolebil, som vi stiller til rådighed for dig under prøven. Under prøven dirigerer den prøvesagkyndige dig rundt i trafikken i mindst 25 minutter.

Inden kørslen skal du foretage og forklare kontrol af udstyr på køretøjet f.eks. bremser. Prøven bedømmes på baggrund af en helhedsvurdering af kørslen samt kontrol af udstyr.

ANT-kursus (kursus i alkohol, narko og trafik)

Er der udstedt kørselsforbud i forbindelse med alkohol, eller er førerretten frakendt på grund af spirituskørsel (promille) skal kursusbevis fra et ANT-kursus (afholdes af Regionerne) medbringes ved undervisningens start.

Sådan starter du

Kom på vort kontor på Frederikssundsvej 114 A 2700 København i åbningstiden med de papirer du har fået af politiet, så starter vi sagen.

VÆLG EN KØRESKOLE MED MERE END 60 ÅRS ERFARING

Book og betal på linket herunder eller ring på: 35 36 45 36

BOOK OG BETAL FOR LOVPAKKEN VED KØRSELSFORBUD HER
0/5 (0 Reviews)