Teori bilkørekort

Teori og undervisningsforløb til bil.

Bil – teori foregår teoriundervisningen i hold og du følger det samme hold under hele forløbet. Holdene ligger på henholdsvis tirsdage, onsdage eller torsdage.

Du skal følge teorimodulerne i talrækkefølgen, som du ser i din logbog. Teorilæreren hjælper, hvis stoffet volder problemer og underskriver logbogen efter hvert modul du har taget. Der skiftes mellem teori og kørelektioner og kørelektionen skal godkendes af din kørelærer, førend du kan deltage i en ny teorilektion.

Du må max tage 4 teorilektioner og 2 kørelektioner per dag.

For bedst muligt at sikre at du består teoriprøven 1. gang, skal du tage mindst 5 test, hvor du max har 3 fejl. Derefter kan vi tilmelde dig til teoriprøven. Disse test kan du tage på Trafikskolen, når kontoret er åbent og kontorpersonalet skriver under på dine tests, mens dit resultat er fremme på skærmen.

Undervisningen frem til teoriprøven kan gennemføres på ca. 6 – 8 uger.

Undervisningen foregår i vores teorilokaler på

Frederikssundsvej 114 A 2700 København

Din indsats

At du møder op til teoriundervisningen er ikke ensbetydende med, at du blot kan sætte dig tilbage i stolen og regne med, at du består teoriprøven første gang. Du skal selv yde en indsats.

Det er derfor vigtigt at du selv tager medansvar for din læring ved at deltage aktivt i undervisningen. Det gør du bedst ved at læse i teoribogen “Køreklar”, som du kan købe på Trafikskolen. Du skal forberede dig hjemme på de lektioner, der gennemgås ved næste teoriaften.

Loven foreskriver at din køreundervisning (teori og kørsel) skal foregå kontinuerligt, derfor vil en pause på over 3 måneder medføre at du skal starte forfra.

Umiddelbart efter du har påbegyndt uddannelsen skal du hos din egen læge få udfærdiget en lægeattest (husk at medbringe billede). Såfremt den lægelige undersøgelse giver anledning til helbredsmæssige bemærkninger, skal du straks meddele dette til Trafikskolen.

TILMELD DIG HER

Teoriprøven

Teoriprøven afholdes af politiet og består af 25 lysbilleder med ja/nej spørgsmål, hvor du afkrydser de korrekte svar på et skema.

I teoriprøven må du max. have fejl i 5 lysbilleder.

Der kan være lang ventetid til aflæggelse af teoriprøve hos politiet. Derfor er det meget vigtigt, at du i god tid har din lægeattest med billede og evt. kursusbevis i Førstehjælp klar, så vi kan booke din teoriprøve i så god tid, at ventetiden ikke forlænger erhvervelsen af dit kørekort.

Aftal med din kørelærer, hvornår du skal have lægeattesten klar.

TILMELD DIG HER

Manøvrebane

Ved første teoriaften booker du kursusplads på manøvrebanen.

På manøvrebanen skal du lære om bilens forskellige betjeningsudstyr, og du skal her gennemgå nogle grundlæggende praktiske øvelser med bilen. Dette letter i væsentlig grad læringen af de senere øvelser i trafikken. Kurset, som varer 3 timer

TILMELD DIG HER

Kørsel i trafikken

Når du har været på manøvrebane og har fået yderligere teori, vil din kørsel i trafikken blive påbegyndt.

Herefter vil undervisningen forme sig således, at du fremover skal ud at køre i trafikken efter hver gang du har været til teoriundervisning.

Din kørelærer vil sørge for, at du bliver ført sikkert gennem hele undervisningsforløbet og han/hun vil vejlede dig om det videre forløb. På denne måde kan du være sikker på, at der bliver taget hensyn til dit individuelle og behov.

Både i teori og praksis vil du gradvis blive ført fra en lettere til en sværere øvelse.

TILMELD DIG HER

Køreteknisk Anlæg

Køreteknisk kursus skal gennemføres, så tæt på den praktiske prøve som muligt, for at sikre at du har nået et kørselsniveau, som gør at du uden problemer kan betjene bilen under øvelserne.

Herved kan du primært koncentreret om at udføre de manøvrer du ifølge loven skal gennemføre.

Dette betyder at det er din kørelærer som skal indstille dig til det køretekniske kursus.

Under hele det køretekniske kursus, som tager 3 timer (4 lektioner), vil du selv køre bilen og udføre øvelser på forskellige typer underlag, mens du bliver vejledt af en kørelærer over radioen.

TILMELD DIG HER

VÆLG EN KØRESKOLE MED MERE END 60 ÅRS ERFARING

Tilmeld dig via vores tilmeldingsformular eller ring på: 35 36 45 36

TILMELD DIG HOLDSTART HER
0/5 (0 Reviews)